Dịch thuật theo dạng “Click and See” trong Word 2010/2013

Không cài đặt phần mềm hỗ trợ, có thể dùng chức năng Mini Translator Word 2010/2013 để dịch nhanh cụm từ hoặc đoạn văn bản theo “Click and See” qua bộ máy .

Bài hướng dẫn chi tiết với Word 2013, với Word 2010 thực hiện hoàn toàn tương tự.

Trước tiên, mở Word 2013, vào Review, nhấn biểu tượng Translate > Choose Translation Language. Trên hộp Options mở ra, tại Choose Mini Translatorlanguage, nhấn chuột vào hộp Translate to chọn ngôn ngữ sẽ dịch sang (chẳng hạn Vietnamese) > OK để lưu thiết lập.

Bước tiếp theo, vào thẻ Review > Translate > Mini Translator để kích hoạt, dấu hiệu cho thấy chức năng đã hoạt động là biểu tượng Mini Translator tô sáng.

Bây giờ,bôi đen từ hay đoạn văn bản muốn dịch, ngay tức thì nghĩa của chúng hiển thị ở pop-up nhỏ bên cạnh, rê chuột lên đó xem. Tại đây, có thể nhấn nút

để sao chép kết quả dịch dán văn bản, hay nhấn
nghe phát âm.

Author by : Beehiep

Xem thêm :   Lựa chọn công ty dịch thuật pháp lý

Đánh giá dịch vụ