Phiên dịch tiếng Myanmar
Công Ty  Dịch Thuật CNN – Expertrans đang cung cấp dịch vụ...
Phiên dịch song song
Ngành phiên dịch có 2 loại hình khác biệt đó là: phiên dịch...
Phiên Dịch Qua Điện Thoại
Phiên dịch qua điện thoại còn được được biết với tên...
Phiên Dịch Cabin
Dịch song song; dịch Cabin (Simultaneous Interpreting) là một loại...
Đôi nét về công ty dịch thuật CNN
Dịch thuật CNN – Sự Lựa chọn hàng đầu của VNR500 và Fortune...
Phiên dịch dự án CNN
Hình thức phiên dịch dự án là gì Phiên dịch dự án là 1 trong...
Công Ty Dịch Thuật và Phiên Dịch CNN
9 năm xây dựng nền tảng cho một chiến lược toàn cầu hóa...
Báo giá dịch thuật và phiên dịch
Nhằm phục vụ quý khách tốt nhất, Công ty Dịch thuật CNN đưa...
Dịch thuật và phiên dịch ở Sài Gòn
Dịch thuật – Phiên dịch tại Sài Gòn Công ty dịch...
PHIÊN DỊCH HỘI THẢO
Phiên dịch hội thảo cũng là 1 lĩnh vực nhiều thách thức không...